• Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
 • Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
 • Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
 • Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
 • Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
 • Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
 • Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart. Acrocomia aculeata (Jacq.) Lodd. ex Mart.
 • Asterogyne guianensis Granv. & A.J.Hend. Asterogyne guianensis Granv. & A.J.Hend.
 • Asterogyne guianensis Granv. & A.J.Hend. Asterogyne guianensis Granv. & A.J.Hend.
 • Asterogyne guianensis Granv. & A.J.Hend. Asterogyne guianensis Granv. & A.J.Hend.
 • Asterogyne guianensis Granv. & A.J.Hend. Asterogyne guianensis Granv. & A.J.Hend.
 • Asterogyne guianensis Granv. & A.J.Hend. Asterogyne guianensis Granv. & A.J.Hend.
 • Asterogyne guianensis Granv. & A.J.Hend. Asterogyne guianensis Granv. & A.J.Hend.
 • Asterogyne guianensis Granv. & A.J.Hend. Asterogyne guianensis Granv. & A.J.Hend.
 • Astrocaryum minus Trail Astrocaryum minus Trail
 • Astrocaryum minus Trail Astrocaryum minus Trail
 • Astrocaryum minus Trail Astrocaryum minus Trail
 • Astrocaryum minus Trail Astrocaryum minus Trail
 • Astrocaryum minus Trail Astrocaryum minus Trail
 • Astrocaryum minus Trail Astrocaryum minus Trail
 • Astrocaryum minus Trail Astrocaryum minus Trail
 • Astrocaryum minus Trail Astrocaryum minus Trail
 • Astrocaryum minus Trail Astrocaryum minus Trail
 • Astrocaryum murumuru Mart. Astrocaryum murumuru Mart.
 • Astrocaryum murumuru Mart. Astrocaryum murumuru Mart.
 • Astrocaryum murumuru Mart. Astrocaryum murumuru Mart.
 • Astrocaryum murumuru Mart. Astrocaryum murumuru Mart.
 • Astrocaryum paramaca Mart. Astrocaryum paramaca Mart.
 • Astrocaryum paramaca Mart. Astrocaryum paramaca Mart.
 • Astrocaryum paramaca Mart. Astrocaryum paramaca Mart.
 • Astrocaryum paramaca Mart. Astrocaryum paramaca Mart.
 • Astrocaryum paramaca Mart. Astrocaryum paramaca Mart.
 • Astrocaryum paramaca Mart. Astrocaryum paramaca Mart.
 • Astrocaryum paramaca Mart. Astrocaryum paramaca Mart.
 • Astrocaryum paramaca Mart. Astrocaryum paramaca Mart.
 • Astrocaryum paramaca Mart. Astrocaryum paramaca Mart.
 • Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle
 • Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle
 • Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle
 • Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle
 • Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle
 • Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle
 • Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle
 • Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle Astrocaryum sciophilum (Miq.) Pulle
 • Astrocaryum vulgare Mart. Astrocaryum vulgare Mart.
 • Astrocaryum vulgare Mart. Astrocaryum vulgare Mart.
 • Astrocaryum vulgare Mart. Astrocaryum vulgare Mart.
 • Attalea degranvillei (Glassman) Zona Attalea degranvillei (Glassman) Zona
 • Attalea degranvillei (Glassman) Zona Attalea degranvillei (Glassman) Zona
 • Attalea degranvillei (Glassman) Zona Attalea degranvillei (Glassman) Zona
 • Attalea degranvillei (Glassman) Zona Attalea degranvillei (Glassman) Zona
 • Attalea degranvillei (Glassman) Zona Attalea degranvillei (Glassman) Zona
 • Attalea degranvillei (Glassman) Zona Attalea degranvillei (Glassman) Zona
 • Attalea maripa (Aubl.) Mart. Attalea maripa (Aubl.) Mart.
 • Attalea maripa (Aubl.) Mart. Attalea maripa (Aubl.) Mart.
 • Attalea maripa (Aubl.) Mart. Attalea maripa (Aubl.) Mart.
 • Attalea maripa (Aubl.) Mart. Attalea maripa (Aubl.) Mart.
 • Attalea maripa (Aubl.) Mart. Attalea maripa (Aubl.) Mart.
 • Attalea maripa (Aubl.) Mart. Attalea maripa (Aubl.) Mart.
 • Attalea maripa (Aubl.) Mart. Attalea maripa (Aubl.) Mart.
 • Attalea maripa (Aubl.) Mart. Attalea maripa (Aubl.) Mart.
 • Attalea maripa (Aubl.) Mart. Attalea maripa (Aubl.) Mart.
 • Bactris aubletiana Trail Bactris aubletiana Trail
 • Bactris aubletiana Trail Bactris aubletiana Trail
 • Bactris aubletiana Trail Bactris aubletiana Trail
 • Bactris aubletiana Trail Bactris aubletiana Trail
 • Bactris aubletiana Trail Bactris aubletiana Trail
 • Bactris aubletiana Trail Bactris aubletiana Trail
 • Bactris aubletiana Trail Bactris aubletiana Trail
 • Bactris aubletiana Trail Bactris aubletiana Trail
 • Bactris aubletiana Trail Bactris aubletiana Trail
 • Bactris campestris Mart. Bactris campestris Mart.
 • Bactris campestris Mart. Bactris campestris Mart.
 • Bactris campestris Mart. Bactris campestris Mart.
 • Bactris campestris Mart. Bactris campestris Mart.
 • Bactris campestris Mart. Bactris campestris Mart.
 • Bactris campestris Mart. Bactris campestris Mart.
 • Bactris campestris Mart. Bactris campestris Mart.
 • Bactris campestris Mart. Bactris campestris Mart.
 • Bactris campestris Mart. Bactris campestris Mart.
 • Bactris campestris Mart. Bactris campestris Mart.
 • Bactris cuspidata Mart. Bactris cuspidata Mart.
 • Bactris cuspidata Mart. Bactris cuspidata Mart.
 • Bactris cuspidata Mart. Bactris cuspidata Mart.
 • Bactris cuspidata Mart. Bactris cuspidata Mart.
 • Bactris cuspidata Mart. Bactris cuspidata Mart.
 • Bactris cuspidata Mart. Bactris cuspidata Mart.
 • Bactris cuspidata Mart. Bactris cuspidata Mart.
 • Bactris cuspidata Mart. Bactris cuspidata Mart.
 • Bactris elegans Barb. Rodr. & Trail Bactris elegans Barb. Rodr. & Trail
 • Bactris elegans Barb. Rodr. & Trail Bactris elegans Barb. Rodr. & Trail
 • Bactris elegans Barb. Rodr. & Trail Bactris elegans Barb. Rodr. & Trail
 • Bactris elegans Barb. Rodr. & Trail Bactris elegans Barb. Rodr. & Trail
 • Bactris elegans Barb. Rodr. & Trail Bactris elegans Barb. Rodr. & Trail
 • Bactris elegans Barb. Rodr. & Trail Bactris elegans Barb. Rodr. & Trail
 • Bactris elegans Barb. Rodr. & Trail Bactris elegans Barb. Rodr. & Trail
 • Bactris gastoniana Barb. Rodr. Bactris gastoniana Barb. Rodr.
 • Bactris gastoniana Barb. Rodr. Bactris gastoniana Barb. Rodr.
 • Bactris gastoniana Barb. Rodr. Bactris gastoniana Barb. Rodr.
 • Bactris gastoniana Barb. Rodr. Bactris gastoniana Barb. Rodr.
 • Bactris gastoniana Barb. Rodr. Bactris gastoniana Barb. Rodr.
 • Bactris gastoniana Barb. Rodr. Bactris gastoniana Barb. Rodr.
 • Bactris gastoniana Barb. Rodr. Bactris gastoniana Barb. Rodr.
 • Bactris major Jacq. Bactris major Jacq.
 • Bactris major Jacq. Bactris major Jacq.
 • Bactris major Jacq. Bactris major Jacq.
 • Bactris major Jacq. Bactris major Jacq.
 • Bactris major Jacq. Bactris major Jacq.
 • Bactris maraja Mart. Bactris maraja Mart.
 • Bactris maraja Mart. Bactris maraja Mart.
 • Bactris maraja Mart. Bactris maraja Mart.
 • Bactris maraja Mart. Bactris maraja Mart.
 • Bactris maraja Mart. Bactris maraja Mart.
 • Bactris maraja Mart. Bactris maraja Mart.
 • Bactris maraja Mart. Bactris maraja Mart.
 • Bactris maraja Mart. Bactris maraja Mart.
 • Bactris maraja Mart. Bactris maraja Mart.
 • Bactris maraja Mart. Bactris maraja Mart.
 • Bactris maraja Mart. Bactris maraja Mart.
 • Bactris nancibaensis Granv. Bactris nancibaensis Granv.
 • Bactris nancibaensis Granv. Bactris nancibaensis Granv.
 • Bactris nancibaensis Granv. Bactris nancibaensis Granv.
 • Bactris nancibaensis Granv. Bactris nancibaensis Granv.
 • Bactris nancibaensis Granv. Bactris nancibaensis Granv.
 • Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend. Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend.
 • Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend. Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend.
 • Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend. Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend.
 • Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend. Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend.
 • Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend. Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend.
 • Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend. Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend.
 • Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend. Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend.
 • Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend. Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend.
 • Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend. Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend.
 • Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend. Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend.
 • Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend. Bactris pliniana Granv. & A. J. Hend.
 • Bactris rhaphidacantha Wess. Boer Bactris rhaphidacantha Wess. Boer
 • Bactris rhaphidacantha Wess. Boer Bactris rhaphidacantha Wess. Boer
 • Bactris rhaphidacantha Wess. Boer Bactris rhaphidacantha Wess. Boer
 • Bactris rhaphidacantha Wess. Boer Bactris rhaphidacantha Wess. Boer
 • Bactris rhaphidacantha Wess. Boer Bactris rhaphidacantha Wess. Boer
 • Bactris rhaphidacantha Wess. Boer Bactris rhaphidacantha Wess. Boer
 • Bactris rhaphidacantha Wess. Boer Bactris rhaphidacantha Wess. Boer
 • Bactris rhaphidacantha Wess. Boer Bactris rhaphidacantha Wess. Boer
 • Bactris rhaphidacantha Wess. Boer Bactris rhaphidacantha Wess. Boer
 • Bactris rhaphidacantha Wess. Boer Bactris rhaphidacantha Wess. Boer
 • Bactris rhaphidacantha Wess. Boer Bactris rhaphidacantha Wess. Boer
 • Bactris rhaphidacantha Wess. Boer Bactris rhaphidacantha Wess. Boer
 • Bactris rhaphidacantha Wess. Boer Bactris rhaphidacantha Wess. Boer
 • Bactris simplicifrons Mart. Bactris simplicifrons Mart.
 • Bactris simplicifrons Mart. Bactris simplicifrons Mart.
 • Bactris simplicifrons Mart. Bactris simplicifrons Mart.
 • Bactris simplicifrons Mart. Bactris simplicifrons Mart.
 • Bactris simplicifrons Mart. Bactris simplicifrons Mart.
 • Cocos nucifera L. Cocos nucifera L.
 • Cocos nucifera L. Cocos nucifera L.
 • Cocos nucifera L. Cocos nucifera L.
 • Cocos nucifera L. Cocos nucifera L.
 • Cocos nucifera L. Cocos nucifera L.
 • Cocos nucifera L. Cocos nucifera L.
 • Desmoncus horridus Splitg. ex Mart. Desmoncus horridus Splitg. ex Mart.
 • Desmoncus horridus Splitg. ex Mart. Desmoncus horridus Splitg. ex Mart.
 • Desmoncus horridus Splitg. ex Mart. Desmoncus horridus Splitg. ex Mart.
 • Desmoncus horridus Splitg. ex Mart. Desmoncus horridus Splitg. ex Mart.
 • Desmoncus horridus Splitg. ex Mart. Desmoncus horridus Splitg. ex Mart.
 • Desmoncus horridus Splitg. ex Mart. Desmoncus horridus Splitg. ex Mart.
 • Desmoncus horridus Splitg. ex Mart. Desmoncus horridus Splitg. ex Mart.
 • Desmoncus horridus Splitg. ex Mart. Desmoncus horridus Splitg. ex Mart.
 • Desmoncus horridus Splitg. ex Mart. Desmoncus horridus Splitg. ex Mart.
 • Desmoncus horridus Splitg. ex Mart. Desmoncus horridus Splitg. ex Mart.
 • Desmoncus horridus Splitg. ex Mart. Desmoncus horridus Splitg. ex Mart.
 • Desmoncus horridus Splitg. ex Mart. Desmoncus horridus Splitg. ex Mart.
 • Desmoncus horridus Splitg. ex Mart. Desmoncus horridus Splitg. ex Mart.
 • Desmoncus horridus Splitg. ex Mart. Desmoncus horridus Splitg. ex Mart.
 • Desmoncus polyacanthos Mart. Desmoncus polyacanthos Mart.
 • Desmoncus polyacanthos Mart. Desmoncus polyacanthos Mart.
 • Desmoncus polyacanthos Mart. Desmoncus polyacanthos Mart.
 • Desmoncus polyacanthos Mart. Desmoncus polyacanthos Mart.
 • Desmoncus polyacanthos Mart. Desmoncus polyacanthos Mart.
 • Desmoncus polyacanthos Mart. Desmoncus polyacanthos Mart.
 • Desmoncus polyacanthos Mart. Desmoncus polyacanthos Mart.
 • Desmoncus polyacanthos Mart. Desmoncus polyacanthos Mart.
 • Desmoncus polyacanthos Mart. Desmoncus polyacanthos Mart.
 • Elaeis oleifera (Kunth) Cortés Elaeis oleifera (Kunth) Cortés
 • Elaeis oleifera (Kunth) Cortés Elaeis oleifera (Kunth) Cortés
 • Elaeis oleifera (Kunth) Cortés Elaeis oleifera (Kunth) Cortés
 • Elaeis oleifera (Kunth) Cortés Elaeis oleifera (Kunth) Cortés
 • Elaeis oleifera (Kunth) Cortés Elaeis oleifera (Kunth) Cortés
 • Euterpe oleracea Mart. Euterpe oleracea Mart.
 • Euterpe oleracea Mart. Euterpe oleracea Mart.
 • Euterpe oleracea Mart. Euterpe oleracea Mart.
 • Euterpe oleracea Mart. Euterpe oleracea Mart.
 • Euterpe oleracea Mart. Euterpe oleracea Mart.
 • Euterpe oleracea Mart. Euterpe oleracea Mart.
 • Euterpe oleracea Mart. Euterpe oleracea Mart.
 • Euterpe oleracea Mart. Euterpe oleracea Mart.
 • Geonoma baculifera (Poit.) Kunth Geonoma baculifera (Poit.) Kunth
 • Geonoma baculifera (Poit.) Kunth Geonoma baculifera (Poit.) Kunth
 • Geonoma baculifera (Poit.) Kunth Geonoma baculifera (Poit.) Kunth
 • Geonoma baculifera (Poit.) Kunth Geonoma baculifera (Poit.) Kunth
 • Geonoma baculifera (Poit.) Kunth Geonoma baculifera (Poit.) Kunth
 • Geonoma baculifera (Poit.) Kunth Geonoma baculifera (Poit.) Kunth
 • Geonoma baculifera (Poit.) Kunth Geonoma baculifera (Poit.) Kunth
 • Geonoma baculifera (Poit.) Kunth Geonoma baculifera (Poit.) Kunth
 • Geonoma baculifera (Poit.) Kunth Geonoma baculifera (Poit.) Kunth
 • Geonoma baculifera (Poit.) Kunth Geonoma baculifera (Poit.) Kunth
 • Geonoma deversa (Poit.) Kunth Geonoma deversa (Poit.) Kunth
 • Geonoma deversa (Poit.) Kunth Geonoma deversa (Poit.) Kunth
 • Geonoma deversa (Poit.) Kunth Geonoma deversa (Poit.) Kunth
 • Geonoma maxima (Poit.) Kunth Geonoma maxima (Poit.) Kunth
 • Geonoma maxima (Poit.) Kunth Geonoma maxima (Poit.) Kunth
 • Geonoma maxima (Poit.) Kunth Geonoma maxima (Poit.) Kunth
 • Geonoma maxima (Poit.) Kunth Geonoma maxima (Poit.) Kunth
 • Geonoma maxima (Poit.) Kunth Geonoma maxima (Poit.) Kunth
 • Geonoma maxima (Poit.) Kunth Geonoma maxima (Poit.) Kunth
 • Geonoma maxima (Poit.) Kunth Geonoma maxima (Poit.) Kunth
 • Geonoma maxima (Poit.) Kunth Geonoma maxima (Poit.) Kunth
 • Geonoma stricta (Poit.) Kunth Geonoma stricta (Poit.) Kunth
 • Geonoma stricta (Poit.) Kunth Geonoma stricta (Poit.) Kunth
 • Geonoma stricta (Poit.) Kunth Geonoma stricta (Poit.) Kunth
 • Geonoma stricta (Poit.) Kunth Geonoma stricta (Poit.) Kunth
 • Geonoma stricta (Poit.) Kunth Geonoma stricta (Poit.) Kunth
 • Geonoma stricta (Poit.) Kunth Geonoma stricta (Poit.) Kunth
 • Geonoma stricta (Poit.) Kunth Geonoma stricta (Poit.) Kunth
 • Geonoma umbraculiformis Wess. Boer Geonoma umbraculiformis Wess. Boer
 • Geonoma umbraculiformis Wess. Boer Geonoma umbraculiformis Wess. Boer
 • Geonoma umbraculiformis Wess. Boer Geonoma umbraculiformis Wess. Boer
 • Geonoma umbraculiformis Wess. Boer Geonoma umbraculiformis Wess. Boer
 • Geonoma umbraculiformis Wess. Boer Geonoma umbraculiformis Wess. Boer
 • Geonoma umbraculiformis Wess. Boer Geonoma umbraculiformis Wess. Boer
 • Geonoma umbraculiformis Wess. Boer Geonoma umbraculiformis Wess. Boer
 • Hyospathe elegans Mart. Hyospathe elegans Mart.
 • Hyospathe elegans Mart. Hyospathe elegans Mart.
 • Hyospathe elegans Mart. Hyospathe elegans Mart.
 • Hyospathe elegans Mart. Hyospathe elegans Mart.
 • Hyospathe elegans Mart. Hyospathe elegans Mart.
 • Hyospathe elegans Mart. Hyospathe elegans Mart.
 • Hyospathe elegans Mart. Hyospathe elegans Mart.
 • Hyospathe elegans Mart. Hyospathe elegans Mart.
 • Hyospathe elegans Mart. Hyospathe elegans Mart.
 • Hyospathe elegans Mart. Hyospathe elegans Mart.
 • Hyospathe elegans Mart. Hyospathe elegans Mart.
 • Hyospathe elegans Mart. Hyospathe elegans Mart.
 • Hyospathe elegans Mart. Hyospathe elegans Mart.
 • Hyospathe elegans Mart. Hyospathe elegans Mart.
 • Hyospathe elegans Mart. Hyospathe elegans Mart.
 • Hyospathe elegans Mart. Hyospathe elegans Mart.
 • Manicaria saccifera Gaertn. Manicaria saccifera Gaertn.
 • Manicaria saccifera Gaertn. Manicaria saccifera Gaertn.
 • Manicaria saccifera Gaertn. Manicaria saccifera Gaertn.
 • Manicaria saccifera Gaertn. Manicaria saccifera Gaertn.
 • Manicaria saccifera Gaertn. Manicaria saccifera Gaertn.
 • Manicaria saccifera Gaertn. Manicaria saccifera Gaertn.
 • Manicaria saccifera Gaertn. Manicaria saccifera Gaertn.
 • Manicaria saccifera Gaertn. Manicaria saccifera Gaertn.
 • Manicaria saccifera Gaertn. Manicaria saccifera Gaertn.
 • Manicaria saccifera Gaertn. Manicaria saccifera Gaertn.
 • Manicaria saccifera Gaertn. Manicaria saccifera Gaertn.
 • Manicaria saccifera Gaertn. Manicaria saccifera Gaertn.
 • Manicaria saccifera Gaertn. Manicaria saccifera Gaertn.
 • Mauritia flexuosa L. f. Mauritia flexuosa L. f.
 • Mauritia flexuosa L. f. Mauritia flexuosa L. f.
 • Mauritia flexuosa L. f. Mauritia flexuosa L. f.
 • Mauritia flexuosa L. f. Mauritia flexuosa L. f.
 • Mauritia flexuosa L. f. Mauritia flexuosa L. f.
 • Mauritia flexuosa L. f. Mauritia flexuosa L. f.
 • Mauritia flexuosa L. f. Mauritia flexuosa L. f.
 • Oenocarpus bacaba Mart. Oenocarpus bacaba Mart.
 • Oenocarpus bacaba Mart. Oenocarpus bacaba Mart.
 • Oenocarpus bacaba Mart. Oenocarpus bacaba Mart.
 • Oenocarpus bacaba Mart. Oenocarpus bacaba Mart.
 • Oenocarpus bacaba Mart. Oenocarpus bacaba Mart.
 • Oenocarpus bacaba Mart. Oenocarpus bacaba Mart.
 • Oenocarpus bataua Mart. Oenocarpus bataua Mart.
 • Oenocarpus bataua Mart. Oenocarpus bataua Mart.
 • Oenocarpus bataua Mart. Oenocarpus bataua Mart.
 • Oenocarpus bataua Mart. Oenocarpus bataua Mart.
 • Oenocarpus bataua Mart. Oenocarpus bataua Mart.
 • Oenocarpus bataua Mart. Oenocarpus bataua Mart.
 • Oenocarpus bataua Mart. Oenocarpus bataua Mart.
 • Oenocarpus bataua Mart. Oenocarpus bataua Mart.
 • Oenocarpus bataua Mart. Oenocarpus bataua Mart.
 • Oenocarpus bataua Mart. Oenocarpus bataua Mart.
 • Oenocarpus bataua Mart. Oenocarpus bataua Mart.
 • Oenocarpus bataua Mart. Oenocarpus bataua Mart.
 • Oenocarpus bataua Mart. Oenocarpus bataua Mart.
 • Oenocarpus bataua Mart. Oenocarpus bataua Mart.
 • Oenocarpus bataua Mart. Oenocarpus bataua Mart.
 • Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.
 • Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.
 • Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.
 • Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.
 • Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.
 • Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.
 • Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.
 • Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl. Socratea exorrhiza (Mart.) H. Wendl.
 • Syagrus inajai (Spruce) Becc. Syagrus inajai (Spruce) Becc.
 • Syagrus inajai (Spruce) Becc. Syagrus inajai (Spruce) Becc.
 • Syagrus inajai (Spruce) Becc. Syagrus inajai (Spruce) Becc.
 • Syagrus inajai (Spruce) Becc. Syagrus inajai (Spruce) Becc.
 • Syagrus inajai (Spruce) Becc. Syagrus inajai (Spruce) Becc.